Ciemność widzę

Jeżeli ekran naszego iPhona zrobił się czarny lub „zawiesił się” powinniśmy spróbować wymusić ponowne jego uruchomienie. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy ekran jest czarny i urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisków. W zależności od modelu telefonu, reset wykonujemy na inne sposoby. W przypadku iPhone 8 lub iPhone 8 Plus, naciskamy i szybko puszczamy przycisk zwiększenia głośności. A na następnie to samo wykonujemy z przyciskiem do zmniejszania głośności. Na koniec naciska się przycisk boczny i trzyma się go do momentu, kiedy pojawi się logo Apple. Na telefonie iPhone 7 lub iPhone 7 Plus, trzeba nacisnąć przycisk boczny oraz przycisk zmniejszenia głośności i przytrzymać co najmniej 10 sekund, aż pojawi się logo. Na telefonie iPhone 6s oraz na wcześniejszym modelu konieczne jest naciśnięcie przycisku Początek oraz przycisku górnego. Należy przytrzymać je co najmniej 10 sekund.

iPhone włącza się, ale przestaje odpowiadać podczas uruchamiania

Czasami zdarza się również, iż iPhone zacina się podczas uruchamiania. Wtedy na ekranie widoczne jest logo firmy albo czerwony lub niebieski ekran. W takim wypadku należy podłączyć urządzenie do komputera, a następnie uruchomić aplikację iTunes. Jeżeli nie masz komputera można go pożyczyć lub udać się do autoryzowane serwisu Apple. Po podłączeniu do komputera trzeba wymusić jego ponowne uruchomienie, które wykonuje się w taki sposób, jaki został opisany powyżej. Wciśniętych przycisków nie puszczamy aż zobaczymy ekranu Trybu awaryjnego. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania należy wybrać propozycję Uaktualnij. Program iTunes spróbuje ponownie zainstalować system iOS bez wymazywania danych.

Jeśli nadal masz problemy z uruchomieniem telefonu, zapoznaj się z usługami naprawy iPhone w naszym serwisie.

serwis iPhone

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!